Program

HLAVNÁ  SÁLA

9:00-9:45 – Diabetes mellitus – Prevencia a liečba
MUDr. Jackuliak Peter, PhD. (Diabetologické centrum V. Internej kliniky Lekárskej fakulty UK a  Univerzitnej nemocnice Bratislava)

9:45 – 10:30 – Cukrovka a jej manažment v tehotenstve
MUDr. Avramovová Miriam (Diabetologické centrum V. Internej kliniky Lekárskej fakulty UK a  Univerzitnej nemocnice Bratislava

10:30 – 11:15 – Meranie glykémie u rôznych skupín diabetikov v praxi
MUDr. Némethyová Zuzana, CSc. (Diabetologická ambulancia Bratislava

11:15 – 11:30  PRESTÁVKA

11:30 – 13:00 – Panelová diskusia na tému: Diabetes mellitus a jej manažment
Na vaše otázky budú odpovedať: Doc. MUDr. Martinka Emil, PhD., MUDr. Némethyová Zuzana, CSc., prim. MUDr. Barák Ľubomír, CSc., MUDr. Jackuliak Peter, PhD., MUDr. Plášil Radovan, diabetologická sestra, pacient na IP (inzulínová pumpa)

Moderátorka: Zuzana Hassová


13:00-13:30  PRESTÁVKA

13:30 – 14:15 – „Nebojme sa cukrovky“ – Diabetes u detí
Prim. MUDr. Barák Ľubomír, CSc. (Detské diabetologické centrum  DFNsP Bratislava)

14:15 – 14:30 –  Vyhodnotenie fotosúťaže “Pohybom ku zdraviu”

15:00 – 15:30 –  Tai Chi – zdravotné cvičenie vhodné aj pre diabetikov
Ukážka cvičenia + prednáška (Združenie Taoistického Tai Chi v SR)

 

MALÁ SÁLA

10:00 – 11:30 – Workshop Bolusový poradca Accu-Chek
                               Boris Michna, Monika Sabóová           
                            – Prezentácia Bolusového poradcu Accu-Chek – význam pre pacienta na
                             inzulínovej pumpe
                              MUDr. Plášil Radovan

12:00 – 15:00 – Praktická prezentácia produktov Accu-Chek

 

PARALELNÉ AKTIVITY

Poradňa o cukrovke: MUDr. Plášil Radovan

Meranie glykémie: zdravotné sestry